Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Spotkania informacyjne Stowarzyszenia ŁOM

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektów w ramach konkursów ogłaszanych w zakresie Poddziałań ZIT na spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny konkursów, które odbędą się w następujących terminach:

29 marca 2018 r. – Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18
na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci powyżej 3 roku życia oraz młodzieży i usług medyczno-opiekuńczych ? Poddziałanie IX.2.2 (usługi społeczne).

Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/6707131-spotkanie-informacjne;

4 kwietnia 2018 r. – Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych ? Poddziałanie IX.2.2 (usługi zdrowotne).

Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/6707915-spotkanie-informacyjne;

5 kwietnia 2018 r. – Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 ? Poddziałanie VIII.3.3.

Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/6707256-spotkanie-informacyjne;

6 kwietnia 2018 r. – Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 ?  Poddziałanie IX.1.2.

Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/6706973-spotkanie-informacyjne.

 Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o konkursach znajdującymi się na stronie

Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Back to top