Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Spotkanie informacyjne na temat zasad finansowania inicjatyw obywatelskich z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Wojewoda Łódzki zapraszają organizacje pozarządowe z terenu województwa łódzkiego na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom finansowania inicjatyw obywatelskich z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 marca 2018 roku, w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, w godz. 10.00 – 12.00. Rejestracja uczestników spotkania będzie prowadzona od godz. 9.30.

Back to top