Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Umowy na inwestycje podpisane

Zespół Szkół w Parzęczewie

W dniu 9 marca 2018r. Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski podpisał umowy z wykonawcami na realizację dwóch dużych inwestycji, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Umowa z Firmą „DAR-KAR” Dariusz Gendek z Przyłęku Dolnego obejmuje budowę boisk wielofunkcyjnych w Parzęczewie przy ul. Parkowej, w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew”. Oprócz wybudowania boiska głównego o wymiarach 62,0 x 30,0 m i nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonane zostaną: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44,0 x 24,0 m z nawierzchnią poliuretanową, bieżnia czterotorowa do biegów na 100 m., skocznia w dal, bieżnia dwutorowa do biegów długodystansowych wokół boiska o długości użytkowej 230 m, boisko do piłki siatkowej plażowej, siłownia zewnętrzna z 10. elementami do ćwiczeń, piłkochwyty oraz boisko do rzutu kulą o nawierzchni z mączki ceglanej.

Ponadto w ramach umowy zagospodarowany zostanie teren wokół kompleksu sportowego. Powstaną m.in. chodniki i ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej, ogrodzenie i oświetlenie terenu. Całość dopełnią nowe trawniki, nasadzenia i elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Termin zakończenia prac to 31 sierpnia 2018r., a wartość umowy 1 939 710,00 zł.

Druga umowa, zawarta z Firmą „ENERGO-BUD” Przemysław Trafalski z Oleszczy, obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie, budynku komunalnego w Parzęczewie i budynku OSP w Parzęczewie. Inwestycja ta realizowana jest w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew”. Prace termomodernizacyjne dla wszystkich budynków obejmą m.in. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ogólnobudowlane, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych, obróbki blacharskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, wykonanie elementów dekoracyjnych i uzupełniających.

Wartość inwestycji objętej umową to 2 602 043,65 zł, z czego koszt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie 2 227 167,79 zł. Termin zakończenia robót przewidziany jest na 30 września 2018r. 

Back to top