Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Spotkanie z rodzicami dotyczące reorganizacji w szkołach

16 lutego w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Wójta z rodzicami dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Parzęczew, w którym uczestniczyli również przedsztawiciele szkół. Wójt podczas spotkania wyjaśnił przyczyny przekształcenia Szkoły Podstawowej w Parzęczewie w szkołę filialną Szkoły Podstawowej w Chociszewie. Nadmienił również, iż zmiany te są przejściowe. Gmina docelowo zainteresowana jest utworzeniem, w następnym roku, zespołu szkół w Parzęczewie, zgodnie z uchwaloną przez Radę Gminy Strategią Rozwoju Oświaty dla Gminy Parzęczew.

Back to top