Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sprzątanie poboczy i rowów

Budząca się wiosna odkrywa pozostałości po długiej zimie. Nadszedł czas kiedy należy rozpocząć prace porządkowe. Wzorem lat ubiegłych pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy wyruszyli w teren, aby porządkować pobocza dróg gminnych oraz przydrożne rowy. Zależy nam, aby nasza gmina była utrzymana w czystości i porządku, i jednocześnie wykazywała dbałość o środowisko naturalne, które jest naszą wspólna sprawą. Sprzątanie pasa drogowego często polega na zbieraniu zanieczyszczeń, które powstają w skutek bezmyślności i niepotrzebnego bałaganiarstwa uczestników ruchu drogowego.Czystość naszej  gminy zależy również od Państwa, dlatego zwracamy z prośbą o uprzątnięcie oraz o utrzymanie porządku i czystości na terenie swoich posesji i działek, ale także na terenach przylegających do nich tj. skwerów, lasów, rowów.

W ramach działającego systemu gospodarki odpadami komunalnymi każdy mieszkaniec może oddać  firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym, zgodnie z obowiązującym harmonogramem ich odbioru.

Ponadto mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Parzęczewie segregowane odpady komunalne,w tym stare meble, wykładziny, lodówki, odpady remontowo – budowlane. Punkt czynny jest w soboty od 5.00 – 18.00.

Dbajmy wspólnie o estetyczny wygląd naszej gminy. To od nas zależy czy zdrowe i przyjazne będzie nasze środowisko.

 

Back to top