Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Umowy na inwestycje podpisane

 

W dniu 22 lutego 2019r. Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski podpisał umowę z wykonawcami na realizację dwóch dużych inwestycji, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Umowa z Firmą „KONTRAKT” Piotr Szpruch ze Zgierza obejmuje Termomodernizację budynku OSP w Orłej oraz budynku komunalnego w Leźnicy Wielkiej, w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej, na terenie gminy Parzęczew”.

Prace termomodernizacyjne dla wszystkich budynków obejmą m.in. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ogólnobudowlane, prace przygotowawcze, prace naprawcze, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu, wykonanie elementów dekoracyjnych i uzupełniających.

Wartość inwestycji objętej umową to  534 600,00 zł. Termin zakończenia robót przewidziany jest na trzeci kwartał  2019 r. 

Back to top