Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Środki na termomodernizację budynków, modernizację źródeł ciepła i wykorzystania OZE – spotkanie z doradcami z WFOŚiGW

W dniu 16.03.2018r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, w godzinach 12.00-15.30, nieodpłatnych indywidualnych porad udzielać będą Doradcy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Serdecznie zapraszamy osoby prywatne i przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem informacji o możliwościach finansowania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła) i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarówno ze środków Unii Europejskiej, jak i środków krajowych. Doradcy zaproponują Państwu źródła finansowania inwestycji, wskażą niezbędną dokumentację konieczną do wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie  a także udzielą merytorycznego wsparcia w realizacji inwestycji.

Back to top