Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Statystyki: ludność, uczniowie, subwencje, wydatki

Ludność Gminy Parzęczew w latach 2003-2011 wg stanu na 31 grudnia 2011

Ludność Gminy Parzęczew w latach 2003-2011 wg stanu na 31 grudnia 2011

Ludność Gminy Parzęczew w latach 2003-2011 wg stanu na 31 grudnia 2011

 

 

Ludność Leźnicy Wielkiej w latach 2003-2011 wg stanu na 31 grudnia 2011

Ludność Leźnicy Wielkiej w latach 2003-2011 wg stanu na 31 grudnia 2011

 

 

 

Łączna liczba uczniów w gminie Parzęczew objętych subwencją oświatową (bez klas ?0?)

Łączna liczba uczniów w gminie Parzęczew objętych subwencją oświatową (bez klas ?0?)

 

 

 

Liczba uczniów w gminie Parzęczew objętych subwencją oświatową (bez klas ?0?)

Liczba uczniów w gminie Parzęczew objętych subwencją oświatową (bez klas ?0?)

 

 

 

Finansowanie i wydatki na oświatę w Gminie Parzęczew w latach 2007-2011 wg stanu na 31 grudnia 2011

Finansowanie i wydatki na oświatę w Gminie Parzęczew w latach 2007-2011 wg stanu na 31 grudnia 2011

 

 

 

Łączne wydatki na wynagrodzenia nauczycieli szkół gminy Parzęczew w latach 2006-2011

Łączne wydatki na wynagrodzenia nauczycieli szkół gminy Parzęczew w latach 2006-2011

 

 

WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI ORAZ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONEJ
W SZKOŁACH W 2011 ROKU ŁĄCZNIE Z POCHODNYMI

 

 

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli szkół gminy Parzęczew w latach 2006-2011

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli szkół gminy Parzęczew w latach 2006-2011

Back to top