Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Strategia Rozwoju Elektromobilności

Gmina Parzęczew w dniu dzisiejszym uchwaliła Uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Parzęczew. Przyjęta strategia i realizacja jej założeń pozwolą, obok usprawnienia ruchu na terenie gminy, na ograniczenie emisji i poziomu hałasu generowanego przez sektor transportowy. Celem bezpośrednim strategii jest stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności oraz zwiększenie udziału wykorzystania alternatywnych paliw na terenie gminy Parzęczew. Opracowanie dokumentu zostało sfinansowane dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W załączeniu uchwalony dokument.

logo_GP

 

Back to top