Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zakończono prace przy przebudowie drogi we wsi Nowomłyny

Fundusz Dróg Samorządowych

 

W dniu 29 września 2020 r. zakończyły się prace budowlane na drodze gminnej w miejscowości Nowomłyny. Roboty prowadzone były w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120277E Nowomłyny, gmina Parzęczew” dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i polegały na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na długości 818,00 m i szerokości 5,0 m, poboczy obustronnych z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, wymianie istniejącego przepustu pod jezdnią oraz wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy jakości poruszania się uczestników ruchu drogowego i wzrostu dostępności komunikacyjnej mieszkańców, a także umożliwiła stworzenie bezpiecznego ciągu komunikacyjnego z czytelnym oznakowaniem dla ruchu pojazdów i pieszych.

Wartość robót budowlanych wykonanych w ramach inwestycji wyniosła 501 277,04 zł brutto, z czego 297 385,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a 203 892,04 zł to wkład własny Gminy Parzęczew. Wykonawcą inwestycji była firma PRD „MARKBUD” Sp. z o.o. z Poddębic.

Back to top