Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Parzęczew na lata 2011 – 2016 (projekt)

Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Oświaty w Gminie Parzęczew na lata 2011 – 2016 (projekt).

      Dokument został opracowany w oparciu o wyniki spotkań warsztatowych z przedstawicielami partnerów społecznych Gminy Parzęczew.

      Back to top