Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Stypendia Wójta dla najzdolniejszych uczniów

Nadeszła upragniona chwila wszystkich uczniów z zakończenie roku szkolnego. Szczęśliwi uczniowie odbierali świadectwa i udali się na upragnione wakacje. Podczas uroczystych apeli zorganizowanych z tej okazji uczniowie szkół z terenu gminy odebrali od dyrektorów oraz wychowawców świadectwa, nagrody i gratulacje oraz życzenia radosnych i bezpiecznych wakacji. Oprócz wielu wyróżnień za osiągnięcia w nauce Samorząd Uczniowski przyznał nagrody za 100% frekwencję. Na szczególne uznanie zasługuje dwoje uczniów klas ósmych, którzy przez całe osiem lat nauki w szkole podstawowej nie puścili ani jednej godziny lekcyjnej. Gratulujemy! 🙂

Uczniowie klas ósmych uroczystości kończące drugi etap ich edukacyjnej drogi odbyli w czwartek. Zarówno w Szkole Podstawowej w Parzęczewie, jak i w Chociszewie było wiele emocji i wzruszeń. Wspomnienia ośmiu lat spędzonych w murach szkoły przyjaznej dla ucznia, dającej wsparcie zarówno pedagogiczne jak i merytoryczne z pewnością nie ułatwiały tego pożegnania.

Wielu uczniów ciężko pracowało przez ostatnie 10 miesięcy, aby na koniec roku szkolnego móc z dumą wyjść i odebrać świadectwo z wyróżnieniem.

Dla najzdolniejszych uczniów Wójt Gminy Parzęczew wręczył stypendia naukowe i sportowe. Otrzymali je uczniowie klas ósmych – laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, konkursów organizowanych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, w tym kuratoryjnych, oraz turniejów sportowych. Zgodnie z regulaminem stypendia przyznawane przez Wójta Gminy Parzęczew są formą wspierania edukacji uczniów uzdolnionych. Mają zachęcić młodzież do inwestowania w siebie, a zarazem mają stanowić swego rodzaju wyróżnienie dla najlepszych.

Stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie otrzymali: Aleksandra Barańska, Marcelina Bojanowska, Jakub Ciniewicz, Jakub Michałowski, Janina Woźniak, Maria Banasiak, Milena Chmielecka, Oliwia Nowak i Róża Woźniak.

Natomiast nagrodami za osiągnięcia sportowe uhonorowani zostali: Kacper Barański, Kamil Dobek, Tomasz Dobek, Marcel Kuczera, Zuzanna Kurowska, Kacper Przybysz, Igor Wójcik i Wiktor Wójcik.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Parzęczewie Agnieszka Graczyk podczas uroczystości niejednokrotnie podkreślała jak dumna jest ze swoich uczniów. Lista osiągnięć, którą miała przyjemność przedstawić była bardzo długa. Należy podkreślić, że oprócz dużego zaangażowania uczniów i nauczycieli wpływ na wysokie wyniki osiągane przez uczniów ma również fakt, że gminne placówki oświatowe są bardzo dobrze wyposażone. Inwestycje w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, bogaty zbiór pomocy naukowych oraz liczne projekty edukacyjne przynoszą wymierne efekty. Wakacje w szkole to czas na przeprowadzenie remontów. W Szkole Podstawowej w Parzęczewie zaplanowano remonty kolejnych pracowni. Gmina zrealizuje również projekt doposażenia stołówki szkolnej w nowy sprzęt o wartości 100 tys. złotych, z czego 80 tys. dofinansuje Łódzki Kurator Oświaty.

Back to top