Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do CEEB

Według danych na dzień 29 czerwca do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków z terenu gminy Parzęczew wpłynęło 1078 deklaracji o źródłach ciepła. Jest to 48 % wszystkich punktów adresowych, dla których właściciele lub zarządcy powinni złożyć deklarację.
Przypominamy, że termin złożenia deklaracji do CEEB upływa jutro, tj. 30 czerwca 2022 r. Deklarację można składać w formie elektronicznej przez stronę https://ceeb.gov.pl/ lub osobiście w Urzędzie Gminy w Parzęczewie, pok. 20.
Obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw ciąży na każdym właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu. Spis źródeł ciepła dotyczy zarówno domów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych oraz budynków, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW.
Deklaracje do CEEB muszą złożyć również właściciele domków letniskowych, jeśli zainstalowane są w nim źródła ciepła, np. kominki. W tym przypadku należy wypełnić formularz „B” przeznaczony dla budynków niemieszkalnych. Dla budynków zamieszkałych należy wypełnić formularz „A”.
Back to top