Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Światowa Śniatowa wiedzie PRYM

Światowa Śniatowa wiedzie PRYM

    Tworzenie wsi tematycznych to jeden ze sposobów ożywiania gospodarki wiejskiej. Zaletą programu jest to, że nie wymaga dużych pieniędzy, przynajmniej na początku, i angażuje wielu mieszkańców. Pomysł Wiosek tematycznych został szerzej przedstawiony na konferencji pn.: „EQUAL – Upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich”. Pomysłodawcą wdrożenia programu w naszym regionie jest pani Jolanta Pęgowska prezes Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”.
    Do programu Wiosek Tematycznych zaangażowane zostały trzy wsie: Śniatowa, Lubień i Domaniew, jednak to Śniatowa – jako pierwsza – zdecydowała się podjąć realizacji projektu. 18 kwietnia odbyły się w tamtejszej świetlicy warsztaty, na których gościem honorowym był dr Wacław Idziak z wydziału socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego wraz ze studentami czwartego roku tego kierunku UŁ. Udział w warsztatach wzięli także: Iwona Rybicka – prezes Stowarzyszenia ze wsi Paproty (Wioska Labiryntów i Źródeł), Józef Pusz – z Sierakowa Sławieńskiego (Wioska Hobbitów), Aneta Bińczyk – wiceprezes Stowarzyszenia ze wsi Podgórki (Kraina Bajek i Rowerów), Krystyna Dzwonkowska-Godula – Katedra Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego, pod kierownictwem dr Andrzeja Pilichowskiego, Wójt gminy Parzęczew – Ryszard Nowakowski, Jolanta Pęgowska – prezes Fundacji PRYM w Parzęczewie, oraz mieszkańcy Śniatowej.

    Pierwszym a zarazem najważniejszym etapem realizacji projektu jest znalezienie odpowiedniego tematu, który mógłby promować wioskę, przyciągać turystów i zapewnić jej zyski. Śniatowa postawiła na „Wieś Biesiadną”, chcąc powielić sukcesy, jakie jej mieszkańcy odnieśli już w organizowanych corocznie majówkach oraz innych imprezach okolicznościowych. Jednak biesiada to nie wszystko, co ma do zaoferowania Śniatowa. Pomyślano także o stworzeniu oferty edukacyjnej dla najmłodszych, połączonej z zabawami o roboczych nazwanych: „Łaciata Przygoda” i „Tajemnica z pieca”. Za tajemniczo brzmiącymi nazwami kryją się gry połączone z pokazami i degustacją przetworów mlecznych oraz chleba. Dzieci będą miały okazję m.in. zobaczyć jak dawniej robiło się masło lub wyciskało ser oraz jak rozpoznawać zboża.


Nauce towarzyszyć będą także gry i zabawy ruchowe na podwórku i łące oraz warsztaty m.in. robienia kwiatów z bibuły.

    Mieszkańcy Śniatowej są jednomyślni w swoich pomysłach i dążeniu do osiągnięcia sukcesu. Mówią, że traktują projekt przede wszystkim jako hobby i nie ma tu miejsca na 'słomiany zapał’. Będą konsekwentnie realizować swoje cele metodą 'małych kroków’ nie zrażając się ewentualnymi niepowodzeniami. Jak podkreśla dr Idziak najważniejsza jest praca całego zespołu i wiara w sukces, czego nie brak mieszkańcom Śniatowej. „Każdy początek jest trudny – mówi Aneta Bińczyk z Podgórek – ale nasza wytrwałość zaowocowała, liczą się rezultaty.”

    Warsztaty były 'burzą pomysłów’. Dr Idziak, studenci oraz sami mieszkańcy prześcigali się w wymyślaniu gier i scenariuszy spędzania dnia w Śniatowej. Warsztaty zakończono podsumowaniem dnia oraz wymianą doświadczeń osób zaangażowanych w projekt.

 

Back to top