Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Święto jednostek z Leźnicy Wielkiej

W dniu dzisiejszym w Leźnicy Wielkiej odbyły się uroczyste obchody święta 1. batalionu kawalerii  powietrznej i 1. dywizjonu lotniczego, które przypada na dzień 6 grudnia. Świętowano również 50 – lecie lotnictwa śmigłowcowego.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 złożeniem meldunku dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, a zakończyły defiladą pododdziałów 1. dywizjonu lotniczego.  Ze względu na pandemię święto odbyło się przy ograniczonej liczbie uczestników i zaproszonych gości, jednak z zachowaniem należytego charakteru uroczystości.

6  grudnia 1971 roku, pod dowództwem płk pil. Bolesława Andrychowskiego, po raz pierwszy na placu apelowym w Leźnicy Wielkiej stanęły pododdziały 37 Pułku Śmigłowców Transportowych. W dniu tej uroczystej inauguracji pułk posiadał wszystkie ogniwa organizacyjne oraz był wyposażony w sprzęt lotniczy – śmigłowce MI-4 i MI-8. To właśnie ta data została uznana za dzień święta jednostki.

1. dywizjon lotniczy powstał 20 lat temu i jest jedną z dwóch formacji tego typu wchodzących w struktury 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Przeznaczony jest do wykonywania zadań powietrzno-szturmowych i desantowo-szturmowych we wszystkich rodzajach działań bojowych Wojsk Lądowych. Oprócz realizacji procesu szkolenia i ćwiczeń poligonowych, wydzielone siły i środki dywizjonu biorą udział we wszystkich akcjach mających na celu pomoc dla społeczeństwa kraju w sytuacjach różnego rodzaju klęsk i zagrożeń, gdzie działając na granicy bezpieczeństwa wykazują swoją ofiarność i najwyższy stopień wyszkolenia żołnierzy kawalerii powietrznej. Potwierdzeniem wysokiego poziomu wyszkolenia i zaufania do służących w jednostce żołnierzy jest powierzanie im uczestnictwa w misjach Polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku, Czadzie, Afganistanie, czy Kosowie.

1 batalion kawalerii powietrznej jest oddziałem i jako najbardziej manewrowa część Wojsk Aeromobilnych jest przeznaczona do prowadzenia walki z powietrza i na lądzie we wszystkich rodzajach działań bojowych w ramach wspierania operacji lądowych zmierzających do opanowania ważnych obiektów przeciwnika, dezorganizacji ruchu odwodów, niszczenia stanowisk dowodzenia oraz elementów logistycznych przeciwnika.

W Leźnicy Wielkiej funkcjonuje również Ośrodek Szkolenia Aeromobilno – Spadochronowego. Przeznaczeniem Ośrodka jest zabezpieczenie potrzeb jednostek wojsk lądowych (w tym jednostek lotniczych) w zakresie szkolenia spadochronowo – desantowego oraz wysokościowo-ratowniczego. Kadra odpowiada za przygotowanie żołnierzy do wykonywania skoków spadochronowych i desantowania w warunkach bojowych oraz specjalistów w zakresie zabezpieczenia desantowania, skoków i zrzutów sprzętu.

 

Back to top