Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

„Szkoła moich marzeń – drogą do sukcesu”

    Od października 2006r. Gimnazjum w Parzęczewie realizuje ogólnopolski projekt "Szkoła Marzeń". Jednym z wielu działań było FORUM o szkołach ponadgimnazjalnych pt: "Szkoła moich marzeń – drogą do sukcesu" – edycja II, które odbyło się 06.04 2006r. Główny cel tego przedsięwzięcia to wspieranie uczniów w wyborze ścieżki edukacyjnej i świadome kierowanie kariery zawodowej z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz aktywowanie społeczności lokalnej. Wśród zaproszonych gości wymienić można władze samorządowe: Przewodniczący Rady Gminy, Radni, Naczelnik Wydziału Oświaty z Powiatu Zgierskiego, Dyrektor Referatu Kultury, Agroinkubatora Przedsiębiorczości, kierownicy bibliotek, rodzice gimnazjalistów, redaktor Polskiego Radia Łódź, koordynator "Szkoły Marzeń".
    Podczas FORUM zaprezentowano dotychczas zrealizowane działania w ramach "Szkoły Marzeń". Pani doktor Elżbieta Ciepucha – koordynator Pracowni Monitorowania Rynku Pracy ŁCDiKP w Łodzi, przedstawiła prognozę popytu na rynku pracy w rejonie łódzkim. Następnie 8 szkół ponadgimnazjalnych z regionu Ozorkowa, Zgierz, Poddębic i Łęczycy, korzystając z prezentacji multimedialnych zaprezentowały oferty edukacyjne na nowy rok szkolny. Przerywnikiem między prezentacjami były humorystyczne scenki w wykonaniu uczniów gimnazjum. Tematyka tych scenek dotyczyła między innymi rozmów kwalifikacyjnych o pracę. W przerwach zaproszeni goście oraz uczniowie gimnazjum otrzymali 200 kopi informatora o szkołach ponadgimnazjalnych z naszego regionu, w formacie książki i płyty CD. Na zakończenie, goście zaproszeni zostali na poczęstunek.

Andrzej Nawrocki

Back to top