Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

XLIV sesja Rady Gminy w Parzęczewie i absolutorium dla Wójta.

Dnia 27 kwietnia 2006 roku odbyła się XLIV w tej kadencji sesja Rady Gminy Parzęczew. Głównym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Parzęczew.
Radni po zapozananiu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi i pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, w głosowaniu jawnym udzielili abolutorium Wójtowi. Na ogólną liczbę 14 głosujących Radnych, 13 było "za" 1 radny głosował przeciw.
Rada wyraziła uznanie dla Wójta i jego Zespołu za to, że bardzo szybko i skutecznie pozyskał środki finansowe z Unii Europejskiej, które w połączniu ze środkami krajowymi i własnymi pozwoliły na realizację szeregu inwestycji o bardzo istotnym znaczeniu dla społeczności naszej gminy.

 

Back to top