Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Szkolenie w ramach Łódzka Akademia PO KL w regionie

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Łodzi przy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu i przedsiębiorców z terenu powiatu kutnowskiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, miasta Łodzi, powiatu zgierskiego, łęczyckiego, pabianickiego, łowickiego, rawskiego i skierniewickiego na szkolenie w ramach Łódzka Akademia  PO KL w regionie.

Cykl A :  –  Przygotowanie projektu

C A02 Zasady dokonywania wyboru w projekcie
C A03 Generator wniosków aplikacyjnych

Szkolenie odbędzie  się 15.06.2010 r. w godzinach  9:00 – 16:00.
W siedzibie Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie ul. Ozorkowska 3.

Back to top