Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

To ważne!

Przyszła wiosna, a wraz z nią czas na porządki. Niestety nie dla wszystkich oznacza to to samo. Co roku w tym okresie dochodzi do groźnych pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Wzniecony pożar zagraża ludziom i ich dobytkowi, płoną lasy i giną zwierzęta. Proceder ten jest niebezpieczny i karalny.

Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie, traw jest ogromne. Ogień jest żywiołem i nigdy nie możemy mieć pewności, że będziemy w stanie go opanować. Chwila nieuwagi, silniejszy podmuch wiatru czy ukształtowanie terenu mogą spowodować znacznie większy pożar.

Wypalanie traw często związane jest z chęcią usunięcia niezebranego, ostatniego odrostu trawy. W świadomości zachował się bowiem mit, że wypalanie traw i pozostałości roślinnych poprawi żyzność gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana. Nic bardziej mylnego. Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat. Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa gleby. Wysoka temperatura niszczy roślinność, powoduje degradację gleby i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt.

Niekontrolowany, podsycany wiatrem ogień przy obecnej suszy może łatwo przenieść się na zabudowania czy tereny leśne, powodując duże straty. Ogień może być niebezpieczny także dla osób postronnych oraz tych, które go wzniecają.

Przypominamy mieszkańcom Naszej gminy, że wypalanie traw jest zabronione i karalne!

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody której przepisy zabraniają wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, a kto wypala łąki, a kto dopuszcza się takich czynności podlega karze aresztu albo grzywny.

Back to top