Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Uprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2006 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie

Uprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Gminy , która odbędzie się w dniu
6 grudnia 2006 r. o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

Otwarcie II Sesji

Ślubowanie Wójta Gminy.

Zatwierdzenie porządku dziennego sesji

1.

Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

2.

Interpelacje i zapytania radnych.

3.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał w sprawach:

 

1/

w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie,

 

2/

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego,

 

3/

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

 

4/

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

 

5/

w sprawie ustalenia opłaty targowej,

 

6/

w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów,

 

7/

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2006 r.

 

8/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006 r.
Uchwała zwiększa budżet o kwotę 604.890 zł

 

9/

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006 rok,

 

10/

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2006 rok,
Uchwała zwiększa budżet o kwotę 20.000 zł

 

11/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006 rok
Uchwała zwiększa budżet o kwotę 10.000 zł

 

12/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006 rok
Uchwała zwiększa budżet o kwotę 10.726 zł

 

13/ 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006 r.,
Uchwała zwiększa budżet o kwotę 11.469 zł.

 

14/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006 r.,
Uchwała zwiększa budżet o kwotę 4.850 zł.

 

15/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006 r.,
Uchwała dokonuje przeniesień wydatków w kwocie 354.656 zł.

 

16/

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2006 r.,
Uchwała dokonuje przeniesień wydatków w kwocie 9.461 zł.

 

17/

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy,
Uchwała nie zwiększa wynagrodzenia.

 

18/

w sprawie wykonywania czynności w zakresie prawa pracy,

 

 

 

19/

w sprawie zmiany uchwały w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy,

4.

Wolne wnioski i sprawy różne.

5.

Zamknięcie II Sesji Rady Gminy.

 

Z poważaniem            
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Krawczyk     

Back to top