Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o przebiegu postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie pn.: ?Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew.?

Parzęczew, dn. 22.11.2006 r.


INFORMACJA O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE WYŁONIENIA WYKONAWCY na zadanie pn.:
„Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków
w wiejskiej gminie Parzęczew.” 

 

Wójt Gminy Parzęczew informuje, że w dniu 20.11.2006 roku ostatecznie unieważnione zostało postępowanie publiczne pn. „Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew”. Protest został ostatecznie rozstrzygnięty – nie wniesiono odwołania od rozstrzygnięcia protestu.  

 

Kolejne postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na przedmiotowe zadanie zostanie wszczęte w styczniu 2007 roku.

Informacja o przebiegu postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie pn.: ?Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew.?

Parzęczew, dn. 02.11.2006r.

 

 

Informacja o przebiegu postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie pn.: „Budowa gminnej sieci  przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew.” 

Wójt Gminy Parzęczew informuje, że w dniu 30.10.2006 roku wpłynął kolejny protest dotyczący czynności podjętych przez Zamawiającego. Złożony został przez firmę „WOBET – HYDRET”, Ryszard Cichecki z siedzibą w 95-070 Aleksandrów Łódzki, Wola Grzymkowa 25 a.

O kolejnych czynnościach Zamawiającego i Wykonawcy informować będą odrebne pisma.

Back to top