Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Urząd Gminy otwarty dla mieszkańców

Informujemy, iż z dniem 18 maja 20120 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Parzęczewie zostaje otwarty dla mieszkańców oraz pozostałych klientów.

W Urzędzie może załatwiać sprawy jednocześnie 5 osób.

Wskazane jest, aby osobiste stawiennictwo w Urzędzie Gminy nastepowało po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub pocztą e-mail.
Wizyta ta powinna odbyć się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zabezpieczenia osobistego przewidzianego w obecnych uregulowaniach prawnych dotyczących COVID-19.

Urząd Gminy otwarty dla mieszkańców
Urząd Gminy otwarty dla mieszkańców
Back to top