Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

108 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Łódzkiego otrzymało dotacje z programu „Doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska – II edycja” na łączna kwotę 3 000 000,00 zł. Wśród nich znalazły się dwie jednostki z terenu Gminy Parzęczew. Dotacje w wysokości 35 tys. zł otrzymały jednostki OSP z Parzęczewa i Opola.

Druhowie dotację zamierzają przeznaczyć na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji w terenie. Ochotnicy z Parzęczewa zakupią m.in. specjalistyczne ubrania i obuwie strażackie, ubrania koszarowe, sprzęt do oznakowania terenu akcji, mostek przejazdowy oraz podporę stabilizującą. Druhowie z OSP w Opolu oprócz nowych specjalistycznych ubrań wzbogacą się o aparat powietrzny nadciśnieniowy z wyposażeniem dodatkowym, sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej, sygnalizator bezruchu, wąż tłoczny, piłę tarczową do stali i betonu oraz radiotelefon przenośny.

Nabór był prowadzony od 01.03.2020 i już w ciągu 2 h liczba wniosków wyczerpała środki zabezpieczone w budżecie Programu. Zgodnie zasadami o zakwalifikowaniu się do Programu decydowała kolejność wpływu wniosku, a kwota wsparcia wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych.  Gmina Parzęczew zabezpieczy z własnego budżetu pozostałe 20%.

Back to top