Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wakacyjne remonty w szkole

Wakacje to nie dla wszystkich czas odpoczynku. Zamiast dzieci w szkołach pojawiają się ekipy remontowe, aby po wakacjach uczniowie mogli wrócić do jeszcze piękniejszych szkół. Aktualnie trwają prace remontowe w dwóch salach lekcyjnych oraz na jednym z korytarzy w Szkole Podstawowej w Parzęczewie. Poza pracami malarskimi, które wykonywane są we własnym zakresie zaplanowano tam remont podłóg obejmujący przygotowanie podłoża oraz montaż wykładziny PCV. Prace zostaną wykonane w ramach umowy zawartej przez Gminę Parzęczew z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym „BUDOMAS” z Wrocławia. Wartość umowy opiewa na kwotę 40 tys. złotych i w całości zostanie pokryta z budżetu gminy. Wszystko po to, by od września zapewnić dzieciom i młodzieży optymalne warunki nauki.

Back to top