Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych dla Gminy Parzęczew

Poseł na Sejm RP Pan Marek Matuszewski przekazał dziś na ręce Zastępcy Wójta Gminy Grzegorza Zawadzkiego i Skarbnik Gminy Anety Cybulskiej symboliczny czek na kwotę pół miliona złotych z  Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Źródłem jego finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Środki te przeznaczone są na dotacje dla gmin, powiatów i miast. Będzie je można wykorzystać na inwestycje, ale także na inne, niezbędne lokalnie działania. Wsparcie jest bezzwrotne.  Zgodnie z rządowym planem, wnioski będą kierowane do Prezesa Rady Ministrów elektronicznie, za pośrednictwem wojewody. Środki mają trafić do samorządów w ciągu kilku tygodni. Jak zapowiada rząd – bez zbędnej biurokracji. Termin składania wniosków planowany jest na II połowę lipca lub I połowę sierpnia.

Back to top