Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Warsztaty – Kodeks Etyki

W dniach 7-8 lutego 2012 pracownicy Urzędu Gminy wzięli udział w warsztatach „Kodeks Etyki”. Spotkania zorganizowane zostały w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji kadr samrządowych Dorzecza Bzury i Neru” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem warszatów było nabycie wiedzy dotyczącej opracowania i stosowania Kodeksu Etycznego, a także nauczenie się radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz wypracowanie procedur postępowania w przypadku łamania Kodeksu Etycznego. Warsztaty poprowadziła Pani Beata Rafałowska – Hilczer.

 

 

Back to top