Informacja dla Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej w Parzęczewie i w Chociszewie

Wójt Gminy Parzęczew zaprasza wszystkich Rodziców na zebranie, które odbędzie się 16 lutego 2012 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie.
Tematem spotkania będzie przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie w szkołę filialną Szkoły Podstawowej w Chociszewie.

Zobacz także:  Uchwała Nr XVII/134/12 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Parzęczewie w Szkołę Filiarną Szkoły Podstawowej w Chociszewie
Back to top