Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Warsztaty z równości

logo_ue_pokl

logo_ue_pokl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Człowiek – najlepsza inwestycja

W miesiącu maju w ramach projektu ?Lepszym być!? w Szkole Podstawowej w Parzęczewie im. Juliana Tuwima odbyły się warsztaty nt. możliwości wyborów życiowych niezależnie od płci, uczące postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami, a także unikania przemocy. Warsztaty, przeprowadzone przez wychowawców klas I-III, uwzględniały tematykę związaną z szacunkiem i otwartością na innych oraz postrzeganiem ról kobiecych i męskich w różnych sytuacjach życiowych. Wychowawcy mieli do wybory jeden z trzech scenariuszy zajęć. I tak na przykład, w klasie I, II A oraz IIII A wychowawcy przedstawili dzieciom baśń o Kopciuszku z odwróconymi rolami, gdzie Kopciuszkiem był chłopiec, macochą ? ojczym,
a Królewiczem ? Księżniczka. Reakcje dzieci były bardzo zróżnicowane, niemniej poradziły sobie one doskonale z wychwyceniem różnic. Bardzo aktywnie podawały przykłady cech i zachowań typowych dla chłopców i dziewcząt oraz tych według nich nietypowych. Na zajęciach omówiono również pojęcie ?stereotypu?. Okazało się, że dla części uczniów jest to pojęcie znane i sami potrafią podać kilka przykładów takich zachowań. W klasie III B Pani Małgorzata Śnieg wybrała natomiast temat ?Słowa, które ranią. Słowa także mogą boleć!? Również ten temat znalazł duże zainteresowanie wśród uczniów. Uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że słowa potrafią ranić równie mocno jak czyny. Podawali różne przykłady z uzasadnieniem, odgrywali scenki przedstawiając różne sytuacje. ?Wszyscy jednogłośnie uznali, że gdy impulsywnie mówimy rzeczy, które choć z pozoru są błahe mogą mocno ranić, a destrukcyjna krytyka może zniszczyć nawet przyjaźń.? – stwierdza Pani Małgorzata Śnieg. Na zakończenie zajęć uczniowie wspólnie ułożyli wierszyk: ?Nikt nie może mnie poniżać, bić, krzywdzić, wyzywać i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.?

Warsztaty przebiegły w miłej, sympatycznej atmosferze i stanowiły dla dzieci ciekawą formę zajęć. Na początku czerwca zostaną przeprowadzone kolejne spotkania w pozostałych klasach objętych działaniami projektowymi.

 

 

Back to top