Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ważna inwestycja w Nowomłynach

12 października nastąpiło otwarcie nowo przebudowanej drogi w miejscowości Nowomłyny. Symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się przy udziale władz gminy, radnych, sołtysów, przedstawicieli wykonawcy oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Grotniki.

Był to pierwszy etap przebudowy tej drogi. W 2019 roku Wójt Gminy podpisał porozumienie z Nadleśnictwem Grotniki o współpracy przy budowie kolejnych jej odcinków. Zgodnie z treścią porozumienia w kolejnych etapach Nadleśnictwo zainwestuje w przebudowę drogi biegnącej przez las, na terenach należących do Lasów Państwowych. Jeszcze w tym roku ma zostać zlecone wykonanie dokumentacji projektowej na tę inwestycję. Ze strony gminy kolejnym etapem będzie wykonanie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń oraz budowa mostu na rzece Bzura.

Na przebudowę tej drogi od dawna czekali mieszkańcy Tkaczewskiej Góry. Jest ona również bardzo istotna ze względu na to, iż stanowi dojazd do terenów, które w bieżącym roku na mocy uchwały Rady Gminy w Parzęczewie zostały przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest to kilkadziesiąt hektarów, na których niebawem będą mogli osiedlać się nowi mieszkańcy gminy.

Droga ta stanowić będzie również bezpośredni dojazd od strony Łodzi i Aleksandrowa Łódzkiego do planowanego zalewu wodnego w Tkaczewskiej Górze.

Prace przy przebudowie grogi  zakończyły się 29 września br., prowadzone były w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120277E Nowomłyny, gmina Parzęczew” dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Prace polegały na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na długości 818,00 m i szerokości 5,0 m, poboczy obustronnych z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, wymianie istniejącego przepustu pod jezdnią oraz wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Wartość prac wyniosła 501 277,04 zł brutto. Wkład własny gminy to 203 892,04 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 297 385,00 zł.  Wykonawcą inwestycji była firma PRD „MARKBUD” Sp. z o.o. z Poddębic.

Back to top