Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Powszechny Spis Rolny. W związku z powyższym rachmistrze dokonujący spisu na terenie gminy Parzęczew od 1 października 2020, mogą próbować skontaktować się telefonicznie z respondentami. Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej spisrolny.gov.pl
Weryfikacja danych rachmistrzów możliwa jest na infolinii pod numerem +48 22 279 99 99.

Back to top