Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem prewencyjnych zasad bezpieczeństwa związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, prosimy mieszkańców o ograniczenie do minimum wizyt w Urzędzie Gminy.

Jeżeli jest to możliwe zalecamy załatwianie spraw drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP lub za pomocą email sekretariat@parzeczew.pl, drogą korespondencyjną lub telefonicznie pod numerem 42 718-60-95.

Back to top