Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

#zostanwdomu – załatw sprawę przez ePUAP

ePUAP

Przypominamy, że większość spraw urzędowych można załatwiać przez Internet. Posiadając konto na ePUAP można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski do urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy w Parzęczewie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy w Parzęczewie na platformie ePUAP: /gminaparzeczew/skrytka.

Warunkiem skorzystania z ePUAP jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub Profilu zaufanego.

Profil zaufany można w bardzo szybki sposób założyć online bez wychodzenia z domu za pomocą elektronicznego konta bankowego. Obecnie jest to możliwe poprzez 10 najpopularniejszych banków w Polsce. Szczegóły na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Najprostszą i najszybszą formą kontaktu za pomoca skrzynki podawczej jest wysłanie Pisma ogólnego do podmiotu publicznego dostepnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe. Po kliknięciu w przycisk „Załatw sprawę” w polu „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo” należy wpisać „Urząd Gminy w Parzęczewie” a nastepnie wypełnić pozostałe pola formularza i ewentualnie dołączyć załączniki. Następnie formularz trzeba podpisać swoim Profilem zaufanym i wysłać formularz do urzędu.

W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu Gminy w Parzęczew na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Back to top