Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wójt Gminy Parzęczew podaje do publicznej wiadomości

Wójt Gminy Parzęczew

podaje do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszony został na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa1, w terminie od dnia 29.09.2009 r. do 19.10.2009 r. oraz opublikowany na stronie internetowej www.parzeczew.pl

Back to top