Wójt Gminy Parzęczew podaje do publicznej wiadomości

Wójt Gminy Parzęczew

podaje do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszony został na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa1, w terminie od dnia 29.09.2009 r. do 19.10.2009 r. oraz opublikowany na stronie internetowej www.parzeczew.pl

Back to top