Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wsparcie na starcie

Miesiąc kwiecień to kontynuacja wszystkich pięciu rodzajów zajęć prowadzonych w ramach projektu z zakresu ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I?III szkół podstawowych?. W tym miesiącu odbyły się po trzy spotkania dla każdej z grup, w trakcie których uczniowie uczyli się m.in. o płazach występujących w Polsce, rozmnażaniu żab oraz przeprowadzali doświadczenia polegające na mieszaniu barw ? to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematyczno ? przyrodniczo. Z kolei na zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych uczniowie odmierzali płyny, poznawali pojęcie długu i konieczności spłacenia go oraz wykonywali proste obliczenia pieniężne. Zajęcia logopedyczne to usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz ćwiczenia oddechowe i słuchowe z wykorzystaniem gier logopedycznych oraz programów komputerowych. Na zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu uczniowie usprawniali technikę czytania, pracowali nad sylabą zamkniętą i otwartą oraz ćwiczyli poprawną ortografię. Natomiast gimnastyka korekcyjna to ćwiczenia z elementami gier i zabaw ruchowych, ćwiczenia mięśni grzbietu i pośladków oraz ćwiczenia korekcyjne nóg.

Przed uczniami jeszcze dwa miesiące zajęć dodatkowych. Zajęć, które stwarzają uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego, oraz dają szansę udoskonalenia swoich umiejętności, poszerzenia wiedzy oraz zastosowania jej w praktyce. Ponadto, w przyszłym miesiącu dla wszystkich uczniów klas I-III zostaną zoorganizowane warsztaty nt. relacji międzyludzkich. Warsztaty, będące formą wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, mają na celu przedstawienie dzieciom w ciekawy sposób relacji między płcami oraz pokazanie możliwości wyborów życiowych niezależnie od płci.

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Back to top