Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wymiana doświadczeń w zakresie OZE

10 marca br. Wójt Gminy Parzęczew gościł delegację przedstawicieli samorządów z Austrii i Niemiec. Tematem przewodnim wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków oraz obiektów energooszczędnych pomiędzy regionami: łódzkim, Güssing (Austria) i Kyritz (Niemcy). Podczas spotkania goście z zagranicy mieli możliwość pozyskania informacji o funkcjonującej na terenie naszej gminy od 2004 roku kotłowni na biomasę oraz zapoznali się z planami gminy w zakresie instalacji OZE. Wójt Gminy Parzęczew odpowiedział również na szereg pytań związanych z istniejącą instalacją źródła zielonej energii, która wzbudziła duże zainteresowanie delegatów. Kolejnym etapem wizyty było spotkanie z Panem Zdzisławem Rogowskim w gminnej kotłowni na biomasę, podczas której goście mieli okazję zapoznania się z rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi w kotłowni.

Możliwość wymiany praktyk oraz nawiązania współpracy z przedstawicielami samorządów, które wykorzystują bądź planują wykorzystać energię wody, wiatru i słońca jest ważna dla naszej Gminy. W ramach alokacji z funduszu RPO WŁ na lata 2014 ? 2020 Gmina Parzęczew planuje bowiem pozyskać środki na realizację w latach 2016 ? 2019 projektu pn. ?Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew?. Projekt będzie stanowił połączenie 3 typów działań: termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych, montażu urządzeń wykorzystujących OZE oraz budowie energooszczędnego oświetlenia. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii staje się coraz bardziej popularnym tematem wśród społeczeństwa, a jednocześnie stanowi ogromy potencjał energetyczny i finansowy. Jest to rozwiązanie innowacyjne, a przy tym proekologiczne. Dlatego też nasza gmina zdecydowała, że warto zainwestować środki w tego typu działania. Co ważne, w dniu wczorajszym Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia i ma na celu zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska.

Back to top