Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wyniki konsultacji społecznych

W dniach od 27 stycznia 2022 r. do 20 lutego 2023 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące nadania miejscowości Parzęczew statusu miasta. Poniżej przedstawiamy wyniki konsultacji.

Wyniki konsultacji w Gminie Parzęczew:

W konsultacjach na terenie całej Gminy Parzęczew na 4.203 osoby uprawnione do głosowania udział wzięło 1289 osób, co stanowi 30,67 %. 

 1. liczba głosów „Jestem za” wynosi 1020, co stanowi 79,13 %,
 2. liczba głosów „Jestem przeciw” wynosi 172 co, stanowi 13,34 %, 
 3. liczba głosów „Wstrzymuję się” wynosi 86, co, stanowi 6,67 %,
 4. liczba głosów nieważnych wynosi 11, co stanowi 0,85 %.

Wyniki konsultacji w miejscowości Parzęczew:

W konsultacjach wzięło udział 210 osób, na 744 uprawnionych, co stanowi 28,23 %

 1.  liczba głosów „Jestem za” wynosi  183, co stanowi 87,14 %,
 2. liczba głosów „Jestem przeciw” wynosi 24 co, stanowi 11,43 %,
 3. liczba głosów „Wstrzymuję się” wynosi 3, co, stanowi 1,43 %,
 4. głosów nieważnych nie było.

Wyniki konsultacji w Gminie Parzęczew, z wyłączeniem miejscowości Parzęczew:

W konsultacjach przeprowadzonych we wszystkich miejscowościach Gminy Parzęczew z wyłączeniem miejscowości Parzęczew na 3459 osób uprawnionych, w konsultacjach wzięło udział 1081 osób, co stanowi 31,25 %

 1. liczba głosów „Jestem za” wynosi  837, co stanowi 77,43 %,
 2. liczba głosów „Jestem przeciw” wynosi 148 co, stanowi 13,69 %,
 3. liczba głosów „Wstrzymuję się” wynosi 85, co, stanowi 7,86 %,
 4. liczba głosów nieważnych wynosi 11, co stanowi 1,02%.

Z podanych wyżej danych wynika, iż zarówno mieszkańcy Gminy Parzęczew jak  i miejscowości Parzęczew opowiedzieli się za nadaniem miejscowości Parzęczew statusu miasta.

Mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach składamy serdeczne podziękowania.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Back to top