Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zajęcia koła ekologicznego w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie z udziałem Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

W ramach realizacji projektu ?Odpowiedzialni za Ziemię uczniowie Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie? Pani Ewa Gapsa – opiekun koła ekologicznego, nawiązała współpracę z Katedrą Termobiologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W związku z tym 7 lutego 2014 r. na zajęciach uczniowie gościli dr Annę Pieniążek i mgr Paulinę Lewarską. Wykładowcy przeprowadzili lekcję o tematyce: ?Wykrywanie białek i cukrów oraz określenie rozpuszczalności tłuszczy w produktach spożywczych.?

Ponadto przeprowadzono proste doświadczenia pozwalające określić rozpuszczalność i gęstość tłuszczy. Dzieci pod opieką prowadzącego przeprowadziły trzy niezależne analizy jakościowe:

1. na podstawie powstałego zabarwienia roztworów w wyniku reakcji dzieci oceniały obecność lub brak białka w jaju kurzym, mleku, ślinie i cebuli,
2. z zastosowaniem jodyny dzieci wykrywały obecność skrobi w chlebie, bananie, jabłku oraz płatkach owsianych,
3. mając do dyspozycji olej roślinny dzieci próbowały rozpuścić go w wodzie, etanolu i benzynie. 

Przeprowadzone zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi metodami wykrywania białek i cukrów w produktach spożywczych. Sposób prowadzonych zajęć oraz wykorzystanie aktywnych metod nauczania urozmaiciło zajęcia i wzbudziło w uczniach zainteresowanie naukami ścisłymi.

Back to top