Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zakończenie I etapu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Szkoła Postawowa w Chociszewie po termomodernizacji

W dniu 28 grudnia zakończył się pierwszy etap projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew”. Obejmował on prace termomodernizacyjne na budynkach Szkoły Podstawowej w Chociszewie i Urzędu Gminy w Parzęczewie. Wartość wykonanych prac to 1 328 455,29 zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Kolejnym etapem projektu jest termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Rocha 8 w Parzęczewie, Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzęczewie. Prace budowlane przewidziane są na II i III kwartał 2018 roku.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Back to top