Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Pierwszy etap rewitalizacji zakończony

Pierwszy etap rewitalizacji zakończony

W dniu 20 grudnia 2017 r. zakończono pierwszy etap projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Etap ten obejmował wybudowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączem; budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem oraz budowę przyłącza cieplnego od budynku kotłowni przy ul. Południowej do budynku komunalnego przy ul. Rocha 8.

Wartość prac wchodzących w zakres inwestycji to blisko 202 tys. złotych.

W pierwszym kwartale 2018 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na prace budowlane dotyczące budowy boisk wielofunkcyjnych w Parzęczewie przy ul. Parkowej. Zakres prac obejmuje m.in. budowę: boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej, bieżni czterotorowej do biegów na 100 m, skoczni w dal, bieżni dwutorowej do biegów długodystansowych wokół boiska, boiska do piłki siatkowej plażowej, siłowni zewnętrznej, boiska do rzutu kulą, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, ogrodzenia terenu, oświetlenia terenu (oświetlenie solarne z ledowym źródłem światła), przyłącza wodociągowego, nawadniania terenu, małej architektury – ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, wykonanie trawników, wyściółkowania korą oraz nasadzeń – 550 szt.

 Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2018 roku.

Back to top