Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zakończono prace przy przebudowie drogi we Florentynowie

Gmina Parzęczew zakończyła realizację II etapu inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120274E – Florentynów, gm. Parzęczew i przebudowa drogi gminnej nr 120275E ? Florentynów ? Mariampol, gm. Parzęczew” dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach II etapu tj. przebudowy drogi gminnej nr 120274E – Florentynów, utwardzony został odcinek drogi o długości 660 m – wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej o szerokości 5,0 m, a także obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,8 m. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy jakości poruszania się uczestników ruchu drogowego i wzrostu dostępności komunikacyjnej mieszkańców sołectwa Florentynów, a także umożliwiła stworzenie bezpiecznego ciągu komunikacyjnego z czytelnym oznakowaniem dla ruchu pojazdów i pieszych.
Wartość robót budowlanych wykonanych w ramach II etapu inwestycji wyniosła 518 150,00 zł brutto, z czego 277 525,00 zł to wkład własny Gminy Parzęczew. Wykonawcą inwestycji była firma DES Sp. z o.o. z Warszawy.

Całkowita wartość II etapu inwestycji to 524 103,20 zł z czego 280 502,20 zł to środki własne gminy, pozostała kwota to dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Back to top