Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ogłoszono przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Nowomłyny

Fundusz Dróg Samorządowych

W dniu 9 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Parzęczew podpisał z Wojewodą Łódzkim Umowę nr 132/G/2020 o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120277E Nowomłyny, gmina Parzęczew”. Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej na długości 818,00 m i szerokości 5,0 m, poboczy obustronnych z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, wymianie istniejącego przepustu pod jezdnią oraz wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Aktualnie rozpoczęła się procedura przetargowa na wykonanie przedmiotowej drogi. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 60%. Termin zakończenia robót planuje się na koniec grudnia br.

Back to top