Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zaktualizuj dane dotyczące podatku od nieruchomości!

Szanowni mieszkańcy!
Prosimy o zweryfikowanie podawanych do Urzędu Gminy w deklaracjach podatkowych informacji, ewentualnie dokonanie niezbędnych pomiarów i złożenie nowych zaktualizowanych informacji o nieruchomościach.

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych istnieje obowiązek zgłoszenia budynków do ewidencji wymiaru podatków. Budynek (m.in. budynek mieszkalny, gospodarczy, letniskowy, związany z prowadzeniem działalności gospodarczej lub garaż) należy zgłosić, gdy budowa zostanie zakończona lub w momencie rozpoczęcia użytkowania przed jego ostatecznym ukończeniem.  

 
Back to top