Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapraszamy na szkolenie informujące o zasadach zalesiania gruntów rolnych.

Spotkania odbędą się w siedzibie Nadleśnictwa Grotniki w Zgierzu przy ul.Ogrodniczej 6/8 dawne Proboszczewice) w dniach:

Pierwszy termin :10-11.03.2006r w godzinach 9-16 lub

Drugi termin :17-18.03.2006r w godzinach 9-16.

Pierwszy dzień to: zasady teoretyczne, finanse, podstawy prawne ( jakie dokumenty należy zgromadzić, gdzie składać wnioski, ile otrzymamy pieniędzy za zalesienie i jak długo będziemy je otrzymywać)

Drugi dzień to: praktyczne pokazy w lesie ( jak przygotować glebę, jak posadzić, pielić, przerzedzać dorastający las)

W szkoleniu mogą uczestniczyć rolnicy lub inni właściciele z nadanym numerem gospodarstwa przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.
Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie posiłek oraz 60zł gotówki za dojazd do nadleśnictwa.
Na kurs należy przybyć z dowodem osobistym .

Udział należy zgłosić telefonicznie do leśniczego lasów prywatnych p.Fabioli Filipowskiej pod numer kom.693-352-909 lub stacjonarny 710- 12-83 w poniedziałki i wtorki od 8 do 9 rano.
Ilość osób na szkoleniu to 20 osób, a więc kto pierwszy się zgłosi ten ma szanse na udział w szkoleniu.
Szkolenie ma za zadanie informować o zasadach zalesień. Rolnik po takim szkoleniu nie musi zalesiać gruntów rolnych.

Back to top