Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Gminne Centrum Informacji w Parzęczewie.

Gminne Centrum Informacji w Parzęczewie

15 czerwca 2005r. Gmina Parzęczew złożyła wniosek o przyznanie grantu Ministerstwa Gospodarki i Pracy na dofinansowanie projektu pn. "GCI szansą odnowy wsi i promocji zatrudnienia" na tworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów PIERWSZA PRACA do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.
Głównym celem powołania do życia Gminnego Centrum Informacji w Parzęczewie jest umożliwienie mieszkańcom wsi łatwego dostępu do szerokiej informacji, ułatwiającej poruszanie się na rynku pracy o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym oraz w obszarach przedsiębiorczości i edukacji.
Informację o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku otrzymaliśmy dnia 1 lipca 2005r. Gminne Centrum Informacji mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy w Parzęczewie w pokoju nr 3 i 4. Na holu głównym przygotowywany jest Punkt Obsługi Mieszkańca stanowiący Ladę "Info" GCI.
Z Gminnego Centrum Informacji mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Parzęczew, a w szczególności:
– osoby bezrobotne, a także zagrożone utratą pracy szczególnie w wieku poniżej 45 lat,
– młodzież szkolna, absolwenci i studenci,
– osoby poszukujące nowych form zatrudnienia oraz pragnące się przekwalifikować zawodowo,
– osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą,
– rolnicy poszukujący alternatywnych źródeł dochodu prowadzący działalność agroturystyczną oraz przestawiający swoje gospodarstwa na produkcję ekologiczną.
– pracodawcy.
W Gminnym Centrum Informacji mogą Państwo zapoznać się z ofertami pracy które znajdują się na stronach internetowych oraz w gazetach będących w posiadaniu Gminnego Centrum Informacji, takich jak np. "Gazeta Wyborcza" i "Dziennik Łódzki". Na stronie internetowej Gminnego Centrum Informacji (http://www.kiosk.parzeczew.infocentrum.com.pl) funkcjonuje tzw. Kiosk z Pracą, gdzie osoby poszukujące pracy mogą zamieścić swoje dane, a lokalni przedsiębiorcy umieszczają swoje oferty pracy. Gminne Centrum Informacji gromadzi także informacje o kursach zawodowych i językowych, studiach podyplomowych i zagranicznych.
Gmina Parzęczew w najbliższej przyszłości zamierza pozyskać z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na szkolenia i działania doradcze dla społeczności lokalnej. W tym celu opracowaliśmy ankiety, które posłużą jako cenne źródło informacji w celu zorganizowania programów szkoleniowych dla osób bezrobotnych, osób pracujących zgłaszających chęć podwyższenia kwalifikacji zawodowych oraz rolników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności. Zainteresowane osoby szkoleniami prosimy o zgłaszanie się w celu wypełnienia ankiety do Gminnego Centrum Informacji w Urzędzie Gminy w Parzęczewie do pokoju nr 3. Przed wypełnieniem ankiety przedstawimy Państwu opracowaną przez nas ofertę szkoleniową.
Osoba do kontaktu: Małgorzata Posiła tel. 042 718 60 95, 042 718 60 47 e-mail: gci@parzeczew.pl

Serdecznie Zapraszamy!!!

Back to top