Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień publicznych poniżej 30 000 EURO

 

  1. Wykonawcy: Wg rozdzielnika

                               

  1. Zamawiający: Gmina Parzęczew

                                          95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1

                                           tel. 42 / 718-60-95; 718-60-47; 718-60-57,

                                           fax: 42 / 718-60-66

                                          www.parzeczew.pl

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
    pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew – Etap III

 

  1. Zadanie obejmuje sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
  1. nadzor inwestorski
  2. Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego
  3. zalacznik nr 2 – oswiadczenie gospodarka wodno-sciekowa
  4. formularz oferty cenowej nadzor

 

Back to top