Gmina Parzęczew

 • PDF
 • Drukuj

Ogłoszenie

ogoszenie_winobranie-page0001

 • PDF
 • Drukuj

Komunikat

woda

 • PDF
 • Drukuj

Koncert już za miesiąc! Zapraszamy!

koncert

 • PDF
 • Drukuj

Sukces osiągnięty!

Wraz z końcem czerwca zakończyła się realizacja projektu pt. „Droga do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt, prowadzony przez Gminę Parzęczew, skierowany był do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Parzęczewie i w Chociszewie oraz uczniów klas Gimnazjum w Parzęczewie. W trakcie roku szkolnego 2014/2015 191 uczniów  uczestniczyło w bezpłatnych zajęciach dodatkowych.

Więcej: Sukces osiągnięty!

 • PDF
 • Drukuj

Informacja

Dopalacze_naFB

 • PDF
 • Drukuj

IV Jarmark Chociszewski

Rzeźby, obrazy, koronki, wyroby z metalu, biżuteria – to wytwory okolicznych rękodzielników, prezentowane 20 czerwca podczas czwartej już edycji Jarmarku Chociszewskiego. Prócz prezentacji rękodzieła artystycznego były jeszcze inne okazje do świętowania: 70-lecie istnienia szkoły Podstawowej w Chociszewie oraz promocja książki Bogdana Wydrzyńskiego „Chociszew. Dzieje osady i okolic”.

Więcej: IV Jarmark Chociszewski

 • PDF
 • Drukuj

Susza w rolnictwie

 Z UWAGI NA ZAGROŻENIE SUSZĄ NA POZIOMIE GMINY
WSZCZYNA SIĘ PROCEDURĘ PROWADZĄCĄ DO UZYSKANIA
KREDYTÓW KLĘSKOWYCH I POMOCY DE MINIMIS

W związku z powyższym informuje się rolników poszkodowanych w wyniku suszy o możliwości składania do gminnej komisji wniosków o oszacowanie strat poniesionych w uprawach zbóż jarych.

Informuję, że zgodnie z obowiązującą procedurą dotyczącą szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, nadal obowiązuje wyliczenie poziomu szkód w odniesieniu do produkcji całego gospodarstwa, bez względu na terenie ilu gmin prowadzona jest produkcja rolna. Niezależnie od tego, na terenie ilu gmin znajdują się grunty, rolnik składa tylko jedno oświadczenie o strukturze upraw w 2015 roku dla całego gospodarstwa w gminie właściwej do położenia siedziby gospodarstwa.

W oświadczeniu nr 1 do wniosku rolnik uwzględnia powierzchnię wszystkich upraw swojego gospodarstwa z terenu wszystkich gmin, zgodną z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych na rok 2015 (poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia wniosku o płatności obszarowe stanowi załącznik do wniosku o oszacowanie strat przez komisję gminną). Na podstawie struktury upraw w 2015 roku, komisja wylicza średnią roczną produkcję z 3 lat dla całości gospodarstwa (roślinną i zwierzęcą).

Komisja gminna dokonuje oszacowania strat w środkach obrotowych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy.

DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE SĄ TAKŻE W SIEDZIBIE KOMISJI W URZĘDZIE GMINY W PARZĘCZEWIE POKÓJ NR. 20.

WÓJT GMINY PARZĘCZEW

Ryszard Nowakowski

 

 • PDF
 • Drukuj

IV Trojańska Biesiada Świętojańska

Tegoroczna Biesiada Świętojańska w Trojanach odbyła się w piątek, 26 czerwca w tamtejszym siedlisku. Organizatorzy zapewnili ciekawy program. Były występy artystyczne, tradycyjne biegi przełajowe w kilku kategoriach wiekowych, pokaz akcji ratowniczej w wykonaniu OSP z Parzęczewa oraz wiele konkursów z nagrodami, m.in. „Mam talent ”, wyplatanie wianków oraz przeciąganie liny.

Więcej: IV Trojańska Biesiada Świętojańska

 • PDF
 • Drukuj

Absolutorium dla Wójta


W dniu 30 czerwca 2015 r. podczas Sesji Rady Gminy w Parzęczewie radni głosowali nad uchwałą absolutoryjną z wykonania budżetu za rok 2014 dla Wójta Ryszarda Nowakowskiego.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. Uchwała została przyjęta większością głosów. Na czternastu obecnych radnych dziesięciu było za, a czterech przeciw. Potwierdzeniem prawidłowej pracy Wójta, są z pewnością także pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Więcej: Absolutorium dla Wójta

Strona 1 z 64

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl