Gmina Parzęczew

 • PDF
 • Drukuj

Podziękowania

Podziękowania

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych.

Po raz kolejny obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem i wybraliście na wójta.

Dziękuję za oddane na mnie głosy i zapewniam, że nadal będę służyć Państwu swoją systematyczną pracą, wiedzą i doświadczeniem.

Dziękuję również za głosy oddane na radnych z KWW ,,GMINA PARZĘCZEW 2018''

Frekwencja w gminie Parzęczew wyniosła 59,57%. Pozwoliło to na wprowadzenie do rady powiatu zgierskiego dwóch radnych, jest to Nasz wspólny duży sukces.

Wyrazy uznania kieruję dla wszystkich członków gminnej komisji wyborczej i komisji obwodowych.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Nowakowski
Wójt Gminy Parzęczew

 • PDF
 • Drukuj

Droga do sukcesu

Trzy miesiące realizacji projektu za nami, w trakcie których odbyło się łącznie 249 godzin zajęć.

W tym:

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego 84 godz.,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 62 godz.,
- zajęcia rozwijające zainteresowania z języków obcych 31 godz.,
- zajęcia rozwijające kompetencje z informatyki 11 godz.,
- zajęcia rozwijające kompetencje z matematyki 7 godz.,
- terapia pedagogiczno-psychologiczna 28 godz.,
- warsztaty w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery 26 godz.

Więcej: Droga do sukcesu

 • PDF
 • Drukuj

Komunikat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na temat systemu RSO

rsoMinister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki, oraz prezes zarządu Telewizji Polskiej SA Juliusz Braun, podpisali dwuletnią umowę, dzięki której wprowadzony zostanie Regionalny System Ostrzegania (RSO). Dzięki systemowi każdy osoba posiadająca telefon komórkowy czy oglądająca telewizję publiczną będzie powiadomiona o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych.

Umowa umożliwi kontynuację i rozwój projektu poprzez rozszerzenie RSO na wszystkie programy multipleksu trzeciego (MUX-3), a także sukcesywne uzupełnianie systemu o nowe poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych. Podczas podpisania umowy przyjęto harmonogram wdrażania systemu w pełni gotowego do działania. Oznacza to, że 1 stycznia 2015 r. Regionalny System Ostrzegania będzie w pełni wykorzystywany w TVP Regionalnej i w Aplikacji Mobilnej. 1 lipca 2015 r. RSO obejmie cały MUX-3 czyli wszystkie kanały TVP nadawane w naziemnej Telewizji Cyfrowej i powiadamianie SMS (dla osób które wyrażą chęć otrzymywania takich komunikatów poprzez zgłoszenie swojego numeru telefonu do bazy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego).

Więcej: Komunikat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na temat systemu RSO

 • PDF
 • Drukuj

Już w sobotę - ZAPRASZAMY!

plakat

 • PDF
 • Drukuj

11 listopada Święto Niepodległości

11 listopada br. grupa młodych artystów z Gimnazjum w Parzęczewie wystąpiła w kościele p.w. W.N.M.P. w Parzęczewie upamiętniając obchody Święta Odzyskania Niepodległości Narodowej. Występ poprzedzający mszę świętą został entuzjastycznie odebrany przez obecnych w świątyni parafian, wśród których obecni byli m.in. Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski, Sekretarz Powiatu Zgierskiego Adam Świniuch oraz przedstawiciele Forum Inicjatyw Twórczych, którzy po mszy złożyli kwiaty pod tablicami upamiętniającymi ofiary wojen.

Więcej: 11 listopada Święto Niepodległości

 • PDF
 • Drukuj

Mała szkoła - duże możliwości

W dniu 13 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej w Chociszewie odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej ekopracowni. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Pan Bohdan Cezary Dzierżek Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Uczniowie przygotowali wspaniałe przedstawienie tematyczne „Ekologia na wesoło”, pokaz wykonywania soków ekologicznych oraz wystawę poświęconą ekologii. Dzięki współpracy z WFOŚiGW szkoła wzbogaciła się m.in. o tablicę interaktywną oraz wiele pomocy dydaktycznych i jest trzecią ekopracownią w gminie.

Więcej: Mała szkoła - duże możliwości

 • PDF
 • Drukuj

Porozumienie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z samorządami

12 listopada 2014 r. Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień i samorządowcy miast i gmin, leżących na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Kutna i Koluszek, podpisali porozumienie dotyczące lepszego skomunikowania pociągów ŁKA z transportem lokalnym. Gminę Parzęczew reprezentował Wójt Ryszard Nowakowski.

Więcej: Porozumienie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z samorządami

 • PDF
 • Drukuj

Informacja

Informacja

z przeprowadzonego ofertowego, pisemnego przetargu na sprzedaż autobusów
w dniu 07 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie.

Wójt Gminy Parzęczew, informuje, że:

Po sprawdzeniu dokumentów księgowych stwierdzono że, na rachunek bankowy Urzędu Gminy zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Parzęczew z dnia 20-10-2014 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego, pisemnego na sprzedaż autobusu nie wpłynęło wadium upoważniające do czynnego udziału w przetargu.

Otrzymana w dniu 30-10-2014 r. oferta nie spełnia postanowień zawartych w ogłoszeniu przywołanym powyżej, gdyż nie została zabezpieczona wadium, ponadto kwota brutto w wysokości 20 777,00 zł jest niższa od kwoty wywoławczej netto.

Na podstawie powyższego komisja odrzuca ofertę, a tym samym uznaje, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 • PDF
 • Drukuj

Ostania sesja Rady Gminy Parzęczew VI Kadencji

W dniu 7 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie odbyła się ostatnia LIV Sesja Rady Gminy.

Na sesji Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski przedstawił w formie prezentacji sprawozdanie o stanie Gminy dotyczące realizacji budżetu, zobowiązań i należności gminy, stanu majątkowego gminy i aktualnego stanu realizacji zadań podjętych w toku kadencji. Prezentacja multimedialna, zawierała zestawienia wszystkich inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Parzęczew w ostatnich czterech latach oraz wysokość środków finansowych zarówno gminnych jak i pozyskanych z zewnątrz na zrealizowane projekty. Stanowiła ona podsumowanie mijającej kadencji i doskonale zobrazowała szereg pozytywnych zmian, jakie zaszły w Gminie Parzęczew w tym okresie.

 

Więcej: Ostania sesja Rady Gminy Parzęczew VI Kadencji

Strona 1 z 54

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl