Ukryj

Gmina Parzęczew

 • PDF
 • Drukuj

Dożynki Powiatowo-Gminne w Parzęczewie

Dożynki w Parzęczewie

 • PDF
 • Drukuj

Festyn rodzinny Pożegnanie Wakacji

Festyn rodzinny Pożegnanie Wakacji

 • PDF
 • Drukuj

Wakacyjne Forum Filmowe

plakat-na-stron

 • PDF
 • Drukuj

Odbiór ulicy Lipowej w Parzęczewie

W dniu 31 lipca 2017 r. miał miejsce odbiór ulicy Lipowej w Parzęczewie. Jej przebudowa polegała na ułożeniu nawierzchni bitumicznej na odcinku 265 mb, wybudowaniu chodnika na całej długości wraz z wjazdami do posesji oraz wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

Wykonawcą powyższych robót była firma Larkbud Sp. z o.o. Wartość inwestycji opiewa na kwotę prawie 300 000 zł.

Odbiór ulicy Lipowej w Parzęczewie

 

Więcej: Odbiór ulicy Lipowej w Parzęczewie

 • PDF
 • Drukuj

Nowa droga do Dalikowa

DSC_0466

Trwają prace przy przebudowie drogi relacji Huta Bardzyńska – Dalików. Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3707E odc. Dalików - Huta Bardzyńska - granica Powiatu” prowadzona jest  przez Powiat Poddębicki. Gmina Parzęczew partycypuje w kosztach tego przedsięwzięcia w wysokości stu tysięcy. Droga przebiega wzdłuż granic gminy Parzęczew przy terenach bardzo istotnych dla rozwoju turystyki wiejskiej, na których  znajdują się działki rekreacyjne przeznaczone do sprzedaży. Wykonawcą inwestycji jest firma SIDROG Sp. z o.o. z  Domaniewa. Długość przebudowywanej  drogi to 7,56 km, szerokość 5,5 m, pobocza o szerokości1 m. Łączny koszt inwestycji to 3 631 322,20 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 września br.

Więcej: Nowa droga do Dalikowa

 • PDF
 • Drukuj

73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Na podstawie Zarządzenia Nr 162/2017 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego – Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz upamiętniając 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2017 roku o godzinie 17.00 w ciągu minuty w trybie sygnału ciągłego zostaną uruchomione syreny alarmowe na terenie Gminy Parzęczew.

Szef Obrony Cywilnej Gminy Parzęczew - Wójt Gminy Parzęczew

 • PDF
 • Drukuj

Gmina otrzymała dofinansowanie do termomodernizacji budynków użuteczności publicznej

DSC_0184

Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Gminie Parzęczew dofinansowanie na realizację projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Parzęczew”. W ramach projektu przewidziano poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach będących w zasobach gminy będzie skutkowało poprawą jakości powietrza, a co za tym idzie podniesieniem standardu życia mieszkańców gminy Parzęczew.
Termomodernizacji poddane zostaną budynki:
• Szkoły Podstawowej w Chociszewie,
• Urzędu Gminy w Parzęczewie,
• Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie,
• OSP w Parzęczewie,
• OSP w Orłej
• komunalne w Parzęczewie i Leźnicy Wielkiej.
Z efektów realizacji projektu skorzystają wszystkie osoby korzystające z w/w budynków - pracownicy, interesanci, druhowie i uczniowie, ale również najemcy lokali mieszkalnych. Całkowita wartość projektu wynosi 5 177 519,66 natomiast wartość przyznanego dofinansowania to 3 295 163,25 PLN.

Strona 1 z 97

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl