Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 05.01.2018r.

Zapytanie ofertowe

Informuję, iż Gmina Parzęczew wszczęła postępowanie na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro w trybie – zapytania ofertowego na świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej pracowni lekcyjnych informatyczno – językowych w Szkołach Podstawowych w Parzęczewie i Chociszewie na potrzeby realizacji projektu pn.: „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.1 „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.

W załączeniu formularz zapytania ofertowego wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Zapraszam do składania ofert.

Back to top