Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe nr 13/2018 z dnia 28 września 2018 r.

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

Informuję, że Gmina Parzęczew wszczęła postępowanie na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej  30 000 euro w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług transportowych dla uczniów biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu pn.: „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.1 „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.

W załączeniu formularz zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Zapraszam do składania ofert.

Osoba do kontaktu:
Ewa Łuczak
Referat Funduszy Europejskich
Urząd Gminy w Parzęczewie
tel. 42 718 60 47
e-mail: projekt-oswiatowy@parzeczew.pl

Zapytanie ofertowe Nr 13 2018 – transport

Back to top