Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o wyniku postępowania 8/2018

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający Gmina Parzęczew informuje o pozytywnym wyniku postępowania Zapytania ofertowego nr 8/2018 z dnia 03.08.2018r. na zakup pomocy dydaktycznych wraz z dostawą na potrzeby realizacji projektu pt.: „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI ?Edukacja Kwalifikacje Umiejętności?, Działanie XI.1 ?Wysoka jakość edukacji?, Poddziałanie XI.1.2 ?Kształcenie ogólne?.

Informacja o wyniku postępowania nr 8-2018

Back to top