Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe nr 13/2017 z dnia 20.10.2017r.

Zapytanie ofertowe

Informuję, że Gmina Parzęczew wszczęła postępowanie na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro w trybie – zapytania ofertowego na zakup nowych książęk wraz z dostawą na potrzeby realizacji projektu pn. „Z małych szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Chociszewie i Gimnazjum w Parzęczewie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności” , Działanie XI.1 „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.

W załączniku formularz zapytania ofertowego wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Zapraszam do składania ofert.

Zapytanie_ofertowe_Nr_13_2017_-_Ksiazki

Back to top